Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες μας

Η ΑΚΤ εξειδικεύεται στις υπηρεσίες Εμπορικού Μάρκετινγκ, όπως έρευνα μάρκετινγκ, σηματοποίηση καταστημάτων, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την επαγγελματική προσέγγισή της είναι η ποιότητα, η απλότητα, η ευελιξία και η ταχύτητα. Στόχος της είναι να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις απαιτήσεις των πελατών της, να προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις και να εκτελεί με επιτυχία στρατηγικές επικοινωνίας που οδηγούν τα brands στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έρευνα Marketing

Αναπτύσσουμε το πλάνο μάρκετινγκ της εταιρείας σας μέσα από την έρευνα αγοράς, με βάση τη συλλογή στοχευμένων δεδομένων σχετικά με την αγορά, τον ανταγωνισμό, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των καταναλωτών σας. Κατανοούμε την αγορά μέσω πληροφοριών τιμής, προώθησης, προϊόντος και σημείου πώλησης και εντοπίζουμε ευκαιρίες για εταιρική ανάπτυξη και αύξηση κερδών.

Σηματοποίηση Καταστημάτων

Ενσωματώνουμε το branding της επιχείρησής σας στο σημείο πώλησης και ενδυναμώνουμε την αναγνωρισιμότητα του brand, με τη δημιουργία σηματοποίησης. Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό, την κατασκευή και τοποθέτηση εκτυπώσεων, ειδικών κατασκευών, επιγραφών και υποστηρικτικών υλικών σήμανσης ανάλογα με τις ανάγκες επικοινωνίας.

Προωθητικές Ενέργειες

Δημιουργούμε, εφαρμόζουμε και διαχειριζόμαστε στοχευμένες εμπορικές προωθητικές ενέργειες, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της αγοράς, με στόχο την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων σας και των κερδοφόρων πωλήσεων.

Εκδηλώσεις

Αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση εκδηλώσεων μάρκετινγκ για την προβολή των προϊόντων σας, με στόχο να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον του καταναλωτή και την αλληλεπίδρασή του με το brand, να δημιουργήσουμε θετική δημοσιότητα για την εταιρική σας εικόνα και να καλλιεργήσουμε σχέσεις αξιοπιστίας με το υπάρχον και δυνητικό κοινό.